Obchodní Podmínky

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo zákazníka na odstoupení Zákazník je oprávněn od smlouvy, která byla uzavřena ústně po telefonu s dodavatelem, odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Právo dodavatele na odstoupení Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu. Postup v případě odstoupení od smlouvy Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu repaseaku-levne.cz, nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení doporučujeme uvést datum vyplnění objednávky (formuláře ze záložky Jak objednat). Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího po podpisu dobropisu.

Zákazník je povinen se repasovanou baterii dobře starat, t.j v případě malého používání jí alespoň jednou za půl roku nabít a neskladovat ji v přílišném teple a prachu.

Když se Vám to rozbije do jednoho roku, prosím pošlete to na naši adresu a my Vám to zdarma opravíme.

 

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY

Jestliže kupující zásilku nepřevezme a řádně neuhradí, dopouští se tím porušením podmínek, se kterými souhlasil při uzavření kupní smlouvy. Prodávající po něm proto bude požadovat náhradu vzniklé škody za vynaložené náklady na poštovném, balném a fakturaci – dle §420, §588 Obč.z., které se posuzují dle každé konkrétní zásilky, minimálně však 100,-Kč bez DPH.